Analyysin kertausaineisto

Tämä on kurssien Matematiikan perusmetodit I ja Analyysi I kertauspaketti. Se koostuu lyhyistä teoriaosioista ja eritasoisista harjoitustehtävistä, joita voi itse yrittää ratkoa. Kuhunkin tehtävään annetaan vihje sekä myös ratkaisu. Kannattaa kuitenkin yrittää aina kynällä ja paperilla aluksi ilman vihjettä. Pelkästään ratkaisuja lukemalla ei opi laskemaan.

Aineisto ei ole täysin kattava ja luentomonistetta ja/tai jotain kirjaa kannattaa käyttää ohessa. Olemme valinneet omien mielihalujemme mukaan tiettyjä PM I :n ja Analyysi I :n asioita.

Ylimääräisenä, kurssien vaatimusten ylittävänä osana asiasta kiinnostuneille, on kappale patologiset funktiot, josta löytyy funktio, joka on kaikkialla jatkuva, mutta ei missään pisteessä derivoituva.

Tekijät: Juha Berkovits ja Miikka Rytty.

Huom. Mikäli huomaat joitain painovirheitä (niitä varmaan vielä on) tai muuta kommentoitavaa, voit ottaa yhteyttä Miikka Ryttyyn (miikkary at mail.student.oulu.fi).